Chi tiết văn bản

131/QĐ-UBND
19/02/2021
19/02/2021
Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Thị Quyên Thanh