Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lúc 07 giờ 30 phút ngày 08 tháng 3 năm 2023, tại Trường Cao đẳng Vĩnh Long Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức theo kế hoạch năm 2022.

Thông báo số 74/TB-HĐTD ngày 08/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 Thông báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 tại kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Lịch thi vòng 1 kỳ thi tuyển Công chức năm 2022

Tin mới cập nhật

Tổng điều tra cơ sở hành chính

Thi nâng ngạch công chức

nâng ngạch chuyển ngạch

Thông báo - thư mời

thi đua khen thưởng

Tôn giáo

Ảnh hoạt động

video