Website liên kết

Số người truy cập

Đang truy cập: 65
Hôm nay: 7,698
Hôm qua: 15,273
Trong tháng: 78,805
Tất cả: 7,770,294
Next
Previous

TIN MỚI CẬP NHẬT


Công văn 682/SNV-XDCQ&CTTN, ngày 06/10/2015 của Sở Nội vụ về việc đánh giá tổng kết quá trình thi hành một số văn bản liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương (lần 2)
Công văn số 643/SNV-XDCQ&CTTN, ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long về việc đánh giá tổng kết quá trình thi hành một số văn bản liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương
Công văn số 638/SNV, ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội vụ về việc thống kê số lượng, cơ cấu, chất lượng đại biểu HĐND các cấp
Thông báo 183/TB-SNV ngày 15/9/2015 về việc thông báo mời thầu, gói thầu số 03: hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính thuộc dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Vĩnh Long
Công văn 2967/UBND-NC, ngày 09/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển

Tìm kiếm

       
 

Tin xem nhiều

  Thông báo về việc tuyển dụng công chức 2013
  Mẫu kiểm điểm đảng viên cuối năm 2013
  Thông báo 326/TB-SNV, ngày 16/12/2014 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2014
  Hướng dẫn Số: 975/HD-BNV ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ Nội vụ về việc bầu cử Thành viên UBND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009
  Danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2012
  Danh sách đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2013
  Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Thông báo về việc tuyển dụng công chức 2013
Mẫu kiểm điểm đảng viên cuối năm 2013
Thông báo 326/TB-SNV, ngày 16/12/2014 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2014 (tải văn bản tại đây)

Tải hướng dẫn và hồ sơ tuyển dung:

+ Mô tả vị trí tuyển dung (Có cập nhật lại ngày 24/02/2015 them 01 vị trí  của Ban TG: chi tiêt)

xin đăng ký dự thi

+ Sơ yếu lý lịch

+ Hướng dẫn cách làm hồ sơ
Hướng dẫn Số: 975/HD-BNV ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ Nội vụ về việc bầu cử Thành viên UBND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009
Ngày 13/6/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Phần mềm hỗ trợ