Chi tiết văn bản

01/2021/TT-BNV
11/01/2021
11/01/2021
THÔNG TƯ 1/2021/TT-BNV HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
Thông tư
Bộ Nội vụ
LÊ VĨNH TÂN
2021312162426_1_2021_TT-BNV_461952.pdf