CHI TIẾT TIN

Tờ trình 354/TTr-SNV ngày 30/5/2022 của Sở Nội vụ về việc chấm điểm sáng kiến, giải pháp cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ năm 2021
(31/07/2022 05:43:36)
Chấm điểm sáng kiến, giải pháp cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Tờ trình 354/TTr-SNV ngày 30/5/2022 của Sở Nội vụ về việc chấm điểm sáng kiến, giải pháp cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ năm 2021 (tải văn bản tại đây)

* TẢI VĂN BẢN LIÊN QUAN: 

HĐSK chấm điểm tt 354 - Copy.docx

Tong hop bao cao sang kien .docx