CHI TIẾT TIN

Thông báo Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và văn thư, lưu trữ đợt 1 năm 2022
(31/07/2022 05:40:14)
Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và văn thư, lưu trữ đợt 1 năm 2022

Thông báo Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và văn thư, lưu trữ đợt 1 năm 2022 (tải thông báo tại đây)

TẢI CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN:

QĐ 296 ngay 31-5-Thanh lap đoan kiem tra CCHC 2022.pdf

De cuong bao cao kiem tra CCHC cap huyen nam 2022.docx

De cuong bao cao kiem tra CCHC cap xa nam 2022.docx