CHI TIẾT TIN

Công văn 483/SNV-TĐKT ngày 09/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định thành lập Cụm, Khối thi đua và phân công Trưởng, Phó cụm khối thi đua năm 2022 và Hướng dẫn thực hiện
(31/07/2022 05:36:39)
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định thành lập Cụm, Khối thi đua và phân công Trưởng, Phó cụm khối thi đua năm 2022 và Hướng dẫn thực hiện

Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định thành lập Cụm, Khối thi đua và phân công Trưởng, Phó cụm khối thi đua năm 2022 và Hướng dẫn thực hiện.(tải văn bản tại đây)

* CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN:

Quyet dinh thanh lap Cum khoi nam 2022 (1).doc

huong dan Cum khoi 2022 v4.doc