CHI TIẾT TIN

Công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện năm 2021
(31/07/2022 05:33:21)
Thực hiện Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 về việc ban hành Kế hoạch chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Hội đồng thẩm định xác định xác định chỉ số CCHC (Hội đồng) đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 về việc phê duyệt, công bố, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Qua đó, một số cơ quan, đơn vị đạt thứ h

          Thực hiện Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 về việc ban hành Kế hoạch chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Hội đồng thẩm định xác định xác định chỉ số CCHC (Hội đồng) đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 về việc phê duyệt, công bố, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Qua đó, một số cơ quan, đơn vị đạt thứ hạng cao, cụ thể:

          - Đối với các sở, ban ngành tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh đạt 98.30 điểm, đứng thứ 1/18 sở, ban ngành tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đạt 97.70 điểm, đứng thứ 2/18 sở, ban ngành và Sở Văn hóa thể thao và Du lịch đạt 97.59 điểm, đứng thứ 3/18 sở, ban ngành.

          - Đối với UBND cấp huyện: UBND huyện Trà Ôn đạt tỉnh đạt 90.26 điểm, đứng thứ 1/8 UBND cấp huyện, UBND huyện Long Hồ đạt 88.44 điểm, đứng thứ 2/8 UBND cấp huyện và UBND huyện Mang Thít đạt 88.22 điểm, đứng thứ 3/8 UBND cấp huyện.

          Bên cạnh những cơ quan, duy trì thứ hạng cao như Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Trà Ôn… vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác CCHC dẫn đến Chỉ số CCHC không được cải thiện, luôn có thứ hạng thấp qua nhiều năm.

          Qua kết quả đạt được của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số CCHC, giúp cho lãnh đạo thấy được những mặt mạnh, cũng như những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp khắc phục để nâng cao Chỉ số CCHC tại cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh trong thời gian tới./.

          (gửi kèm theo Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

                                                                                                                                                                    Nguyễn Ngọc Lành