CHI TIẾT TIN

Thông báo số 13/TB-HĐTTCC ngày 30/12/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 Về triệu tập thí sinh
(30/07/2022 20:38:44)
Thông báo số 13/TB-HĐTTCC ngày 30/12/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 Về triệu tập thí sinh

Thông báo số 13/TB-HĐTTCC ngày 30/12/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 Về triệu tập thí sinh (tải thông báo tại đây)

 

TẢI CÁC VĂN BẢN, TÀI LIỆU LIÊN QUAN:

3625 QD phê duyệt DS đủ đk_signed.pdf

 - tài liệu ôn môn ktc - vĩnh long (2021).docx

tl ôn thi tiếng anh 2021-1.docx

QD ban hanh noi quy.pdf

THONG BAO-13 Triệu tập Thí sinh.pdf

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM.pdf

tai lieu mon Chuyen nganh (1).docx

lịch thi cc.pdf

k3-p2.pdf

k3-p1.pdf

k2-p2.pdf

k2-p1.pdf

k1-p1_00001.pdf

k1-p1.pdf

QUYẾT ĐỊNH-189.pdf