Thủ tục hành chính

select
Tổng số 14 thủ tục
#Mã - Tên thủ tụcLĩnh vựcMức độĐịa chỉ tiếp nhận
1 2.000164.000.00.00.H61 - Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập • Việc làmChưa cập nhậtNộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
2 1.003900.000.00.00.H61 - Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường • Tổ chức phi chính phủChưa cập nhậtNộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính;
3 2.001688.000.00.00.H61 - Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội • Tổ chức phi chính phủChưa cập nhậtNộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
4 1.003858.000.00.00.H61 - Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh • Tổ chức phi chính phủChưa cập nhậtNộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
5 1.003999.000.00.00.H61 - Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh • Công tác thanh niênChưa cập nhậtNộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
6 1.003918.000.00.00.H61 - Thủ tục hội tự giải thể • Tổ chức phi chính phủChưa cập nhậtNộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
7 1.003960.000.00.00.H61 - Thủ tục phê duyệt điều lệ hội • Tổ chức phi chính phủChưa cập nhậtNộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
8 2.001481.000.00.00.H61 - Thủ tục thành lập hội • Tổ chức phi chính phủChưa cập nhậtNộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
9 2.001717.000.00.00.H61 - Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh • Công tác thanh niênChưa cập nhậtĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh có nhu cầu thành lập tổ chức thanh niên xung phong lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
10 2.001683.000.00.00.H61 - Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh • Công tác thanh niênChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
1 - 10 trong tổng số 14Số dòng hiển thị: <<<1 2>>>